ماه: مارس 2017

معيار عدالت تناسبی

فرض مي كنيم شبكه اي با J لينك در اختيار داريم و ظرفيت هر لينك را با Cj نمايش مي دهيم. مجموعه كل کاربرها Â بوده و يك مسير Rr، زير مجموعه اي ناتهي از J مي باشد. به هر كاربرr ، يك مسير Rr را مرتبط مي كنيم و به آن  تابع سودمندي U …

معيار عدالت تناسبی ادامه »

روشهائي براي حل مسائل بهينه سازي محدب مقيد

مقدمه  مسائل بهينه سازی محدب مقيد، به مسائلی اطلاق می‌گردد که در آنها يک تابع هدف مشخص را که تابعی محدب (مقعر) از متغيرهای مورد نظر می‌باشد بر روی يک فضای محدوديت که بر روی متغيرها اعمال می‌گردد و فضائی فشرده می‌باشد[68] حداکثر (حداقل) می‌گردد. اينگونه مسائل، با توجه به فشرده بودن فضای محدوديت‌ها و …

روشهائي براي حل مسائل بهينه سازي محدب مقيد ادامه »

الگوريتم Kelly براي حل مسئله شبكه

الگوريتم Kelly برای حل مسئله شبکه، بقرار زير است. سيستم معادلات ديفرانسيلي زير را در نظر مي گيريم: (4-13)                                 كه در آن، kr  ضريبي ثابت و مثبت است و همچنين: (4-14)                                                      اگر فرض كنيم pj(y) هزينه اعمال شده توسط منبع j باشد كه بر واحد نرخ عبور كننده از اين لينك اعمال مي …

الگوريتم Kelly براي حل مسئله شبكه ادامه »

بررسی روشهای تخصيص نرخ بهينه به کاربرهای سطح شبكه بر اساس ديدگاه جريان سيال

  4-1 مقدمه    در حالت كلي و در كليه الگوريتم‌هاي كنترل نرخ به دنبال روشهائي هستيم كه قادر باشند بصورت انتها-به-انتها عمل كنترل نرخ را به انجام رسانند. سئوال اساسي مطرح شده در اينجا وجود الگوريتمهاي كنترل نرخي است كه بتوانند بدون كمك گرفتن از گره‌هاي شبكه به تخصيص نرخي عادلانه دست بيابند. در …

بررسی روشهای تخصيص نرخ بهينه به کاربرهای سطح شبكه بر اساس ديدگاه جريان سيال ادامه »

مفهوم عدالت در تخصيص نرخ در شبكه‌هاي داده

در شبكه‌هائي مانند اينترنت كه اكثريت ترافيك‌هاي موجود در آن را ترافيك الاستيك تشكيل مي دهد راضي بودن كاربرها از نرخ‌هاي تخصيص يافته، بستگي به معيار عدالت بكاررفته در امر تخصيص نرخ خواهد داشت. هدف اصلي در واقع استفاده از تمامي پهناي باند موجود و تخصيص عادلانه آن به كاربرهاي مختلف مي باشد. از بين …

مفهوم عدالت در تخصيص نرخ در شبكه‌هاي داده ادامه »

تقسيم بندي ترافيك‌هاي موجود در سطح شبكه

بطور كلي ترافيك موجود در سطح شبكه اي مانند اينترنت را مي توان به چند دسته تقسيم نمود که در ذيل، به دو دستة عمده از اينگونه ترافيکها اشاره می‌گردد. دسته اول آن دسته از ترافيكهائي هستند كه به تأخير موجود در سطح شبكه حساس نيستند و هر نرخي كه به آنها تخصيص داده شود …

تقسيم بندي ترافيك‌هاي موجود در سطح شبكه ادامه »

كنترل نرخ و مفهوم عدالت در شبكه‌هاي داده

با فرض اينکه تغييرات ترافيك ورودي شبكه بيش از حد مجاز باشد، تغييرات تصادفي و آمارگان متغير ارتباط‌ها باعث سرريز شدن قابليت حمل ترافيك شبكه مي شوند. اگر شبكه هيچ كنترلي بر روي ورودي‌ها نداشته باشد بافرهاي شبكه پر مي شوند و اين امر باعث حذف برخي از بسته‌هاي پيغام و در نهايت، استفاده ناكارآمد …

كنترل نرخ و مفهوم عدالت در شبكه‌هاي داده ادامه »

سرويس‌هاي تفكيك شده

سرويس‌هائي مانند IntServ همانگونه كه از اجزاء تشكيل دهنده شان مشخص است، بصورت بر- محاوره1 عمل مي كنند بدين معني كه توجه سرويس به كيفيت مورد نياز يك كاربر خاص معطوف مي گردد و براي رسيدن به اين هدف حتي در اغلب موارد پيچيدگي‌هاي ايجاد شده در پياده سازي سرويس مورد قبول واقع مي گردند …

سرويس‌هاي تفكيك شده ادامه »

RSVP

اين پروتكل در ابتدا براي ذخيره سازي منابع شبكه بصورت انتها- به- انتها2 در اينترنت طراحي گرديد. در اين پروتكل، كامپيوتر فرستنده پيغام‌هاي RSVP را از طريق شبكه به كامپيوتر گيرنده ارسال مي كند. كامپيوتر گيرنده نيز از طريق پيام‌هائي كه شامل FLOWSPEC يا همان نيازمنديهاي ترافيكي مي باشد، نيازمندي خود را از نظر ميزان …

RSVP ادامه »

سرويس‌هاي مجتمع

اين مكانيسم براي بالا بردن حا صلضرب QE شبكه به كار گرفته مي شود [44] و از چهار جزء اساسي زير تشكيل شده است: زمانبندي كننده بسته2 طبقه بندي كننده3 كنترل كننده اجازه ارتباط4 پروتكل ذخيره سازي5 دو جزء اول با تقسيم كردن بسته‌ها به كلاس‌هاي مختلف، سطوح سرويس دهي مشخصي را براي هر نوع …

سرويس‌هاي مجتمع ادامه »

انواع کلاسهای سرويس در شبکه‌های داده

در تقسيم بندی استاندارد ATM، کلاسهای سرويس در شبکه‌های داده را می‌توان به دسته‌های زير تقسيم کرد. سرويسهای با نرخ بيت ثابت1 سرويسهای با نرخ بيت متغير و بلادرنگ2 سرويسهای با نرخ بيت متغير و غير بلادرنگ3 سرويسهای با نرخ بيت در دسترس4 سرويسهای با نرخ بيت نامشخص5 سرويسهای با نرخ قاب تضمين شده6 سرويسهای …

انواع کلاسهای سرويس در شبکه‌های داده ادامه »

روشهاي استفاده شده براي حذف كردن بسته‌ها

در اينگونه روش‌ها بر خلاف روشهاي ذكر شده در قبل كه براي ارسال بسته‌ها استفاده مي شوند براي پرهيز از ايجاد ازدحام در شبكه، برخي از بسته‌ها را از صف حذف مي كنند. وقتي طول صف زياد مي شود، حافظه سوئيچ براي نگهداري بسته‌ها مورد استفاده قرار مي گيرد. در نتيجه، تأخير بسته‌ها افزايش مي …

روشهاي استفاده شده براي حذف كردن بسته‌ها ادامه »

روش‌هاي صف بندي با كار غير مداوم

در اين روش‌ها ممكن است عمداً ظرفيت انتقال بدون استفاده باقي بماند. اين روشها از يك ساعت براي فعال كردن ارسال بسته‌ها (يا كوانتم‌هاي مشخص اطلاعات) در يك نرخ بيت مشخص از يك صف استفاده مي كنند. بعنوان مثال، يك شماي با كار غير مداوم ممكن است مانند شكل (2-7) هر 100 ميلي ثانيه يك …

روش‌هاي صف بندي با كار غير مداوم ادامه »

روش‌هاي صف بندي با كار مداوم

در اين نوع صف بندی تا زمانی که بسته ای برای ارسال وجود داشته باشد، پهنای باند تخصيص می‌يابد و يا بعبارت ديگر، پهنای باند، بلا استفاده  نخواهد ماند. در شكل(2-3)، ريل نشانگر ظرفيت موجود و هر واگن نشانگر يك بسته مي باشد و همواره ظرفيت خط مورد استفاده قرار مي گيرد. كه دراين دسته …

روش‌هاي صف بندي با كار مداوم ادامه »

مكانيسم‌هاي موجود در شبكه براي ايجاد QoS

بعضی از مکانيسم‌هاي بكار رفته براي برقراري QoS در شبكه‌ها به قرار زير می‌باشند[45]: انواع مكانيسم‌هاي صف بندي1 سرويس‌هاي مجتمع سيگنالينگ RSVP سرويس‌هاي تفكيك شده مديريت پهناي باند زير شبكه2 براي شبكه‌هاي 802 QoS در لايه 2 بغير از شبكه‌هاي 802 (…,ISSLOW1,ATM)   مكانيسم‌هاي صف بندي بكاررفته در شبكه‌ها به دو دسته عمومي كار مداوم2 و …

مكانيسم‌هاي موجود در شبكه براي ايجاد QoS ادامه »

بررسي مفهوم كيفيت سرويس در شبكه‌هاي داده

 بر اساس يک تعريف، مفهوم كيفيت سرويس در شبكه‌هاي كامپيوتري عبارتست از ” قابليت كنترل مكانيسم‌هاي برخورد با ترافيك شبكه بقسمي كه نيازمندي‌هاي سرويسها و كاربرهاي مشخص، بر طبق سياستهاي شبكه تأمين گردد “ [45] . نيازمندي‌هاي سرويس شامل پهناي باند مورد نياز، تأخير، تغييرات تأخير و اتلاف1 قابل قبول سرويس مي باشد. در يك …

بررسي مفهوم كيفيت سرويس در شبكه‌هاي داده ادامه »

معیار ارزیابی سیستم‌های تشخیص گوینده

برای ارزیابی سیستم از نظیرکردن یک به یک گوینده‌های مرجع به گوینده‌هایی که سیستم آنها را تشخیص داده است، استفاده می‌شود. این موضوع را در نظیر کردن مورد توجه قرار می‌دهیم که هر گوینده در مرجع باید حداکثر به یک گوینده در خروجی سیستم نظیر شود و هر گوینده در خروجی سیستم باید حداکثر به …

معیار ارزیابی سیستم‌های تشخیص گوینده ادامه »

دسته بندی کننده ماشین بردار پشتیبان

ماشين­هاي بردار پشتيبان يك تكنيك دسته­بندي و رگرسيون است كه توسط وپنیک[1] و گروهش در آزمايشگاه AT&T Bell پيشنهاد شده است و در حال حاضر در بسياري از زمينه­ها مثل تشخيص چهره، تشخیص صوت، بازشناسي ديجيتالي هويت با استفاده از دست­خط وغیره استفاده مي­شود. این دسته­بندی کننده یک دسته­بندی کننده خطی است که می­توان با …

دسته بندی کننده ماشین بردار پشتیبان ادامه »

روش‌های خوشه بندی متداول در سیستم‌های خوشه بندی گوینده

در این سیستم‌ها هدف از خوشه بندی گوینده، شناسایی و دسته بندی سگمنت‌های گفتاری مربوط به یک گوینده و اختصاص یک برچسب واحد به آنهاست و در نهایت نتیجه فرآیند خوشه بندی، یک خوشه در ازای هر گوینده خواهد بود. در سیستم‌های بخش بندی و خوشه بندی گوینده، روش خوشه بندی تجمعی سلسله مراتبی بیشتر …

روش‌های خوشه بندی متداول در سیستم‌های خوشه بندی گوینده ادامه »

روش‌های خوشه بندی

خوشه بندی، سازمان دهی مجموعه ای از الگوها[1] بر اساس شباهت در خوشه‌ها است. به نحوی که الگوهای داخل یک خوشه شبیه به هم بوده و دارای بیشترین تفاوت با الگوهای خوشه‌های دیگر باشند. بطور کلی، فرآیند خوشه بندی بصورت یک دسته بندی بدون سرپرست، تعریف می‌شود که هیچ اطلاع قبلی در مورد کلاس‌ها و …

روش‌های خوشه بندی ادامه »

روش‌های متداول آشکارسازی گوینده

متداول ترین معیارهایی که برای آشکارسازی تغییر گوینده بکار می‌روند عبارتند از:  -معیار اطلاعات بیزین  -نرخ درست نمایی عمومی[1]  -فاصله کالبک لیبلر[2]  -فاصله دیورژانس اشکال[3] BIC – متقاطع[4] -درستنمایی مدل مخلوط گوسی[5] در ادامه هر یک از معیارها را توضیح می‌دهیم.[80] 3-4-1-معیار اطلاعات بیزین (BIC) معیار بیزین بیشترین مورد استفاده در بخش بندی و کلاسه …

روش‌های متداول آشکارسازی گوینده ادامه »

روش‌های بخش بندی گوینده

کل روش‌های بخش بندی گوینده درسه گروه خلاصه می‌شوند که عبارتند از: 1)بخش بندی بر اساس فاصله(متریک) 2)بخش بندی بر اساس مدل 3)بخش بندی هیبرید 3-2-1-بخش بندی بر اساس فاصله روش‌های متریک شاید یکی از تکنیک‌هایی است که تا بحال بیشترین استفاده را داشته اند. و بر اساس فاصله بین دو بخش تصمیم می‌گیریم که …

روش‌های بخش بندی گوینده ادامه »

مشخص نمودن بازه زمانی بخش‌های گفتاری مربوط به هر گوینده

در یک فایل صوتی که شامل صحبت چندین گوینده می‌باشد، یکی از مهمترین موضوعات  مشخص نمودن بازه زمانی بخش‌های گفتاری مربوط به هر گوینده می‌باشد. بنابراین باید مشخص نماییم که هر نفر در چه بازه ای صحبت نموده است. در سال‌های اخیر این مسئله موضوع پژوهش در بسیاری موارد بوده است. از جمله کاربردهای این …

مشخص نمودن بازه زمانی بخش‌های گفتاری مربوط به هر گوینده ادامه »

بلوک دیاگرام چند VAD استاندارد

سه VAD استانداردی که در کاربردهای کدگذاری و انتقال اطلاعات گفتار مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: AMR[1], GSM[2] , G.729B. از G.729B در این پایان نامه استفاده شده است، که درفصل پنجم توضیح داده شده است. در زیر بلوک دیاگرامهای دو موردآخر آورده شده است. 2-3-1-استاندارد ETSI[3] AMR موسسه استانداردسازی اروپا (ETSI)، دو نسخه …

بلوک دیاگرام چند VAD استاندارد ادامه »

تصمیم گیری مبتنی بر شبکه‌های عصبی

در این روش بعد از فاز استخراج ویژگی، برای تصمیم گیری از یک شبکه عصبی استفاده می‌شود. شبکه‌های عصبی دارای ورودی، خروجی و لایه‌های مخفی میانی[1]می‌باشند.  شکل (2-7) دیاگرام ساده ای از این روش می‌باشد. شکل (2-7): نمودار ساده ای از یک VAD مبتنی برشبکه‌های عصبی[30] در [30] در لایه‌های میانی مقدار φ(X) ویژگی X …

تصمیم گیری مبتنی بر شبکه‌های عصبی ادامه »

تصمیم گیری مبتنی بر مدل مخفی مارکوف

در این مدل، با در نظر گرفتن یک سری حالت، احتمال گذار حالات، یک بردار ویژگی و توابع توزیع عناصر بردار در هر حالت، … اعمال الگوریتم جستجوی ویتربی[1]بر روی مشاهدات، بهترین دنباله حالت برای رخداد این مشاهدات، بدست می‌آید. در [46] از ویژگی‌های ZCR، انرژی، تابع متوسط اندازه تفاضلاتAMDF[2] و اعمال آنها بر روی …

تصمیم گیری مبتنی بر مدل مخفی مارکوف ادامه »

استخراج ویژگی تشخیص گفتار از غیرگفتار

یکی از نکات مهم در پیاده سازی VADها، انتخاب ویژگی و یا ویژگی‌هایی است که بتوان به کمک آنها به تمایز دو ناحیه سکوت وگفتار پرداخت. در این مرحله پارامترهای مورد نیاز از فریم مربوطه استخراج می‌شوند. عموما پارامترهایی انتخاب می‌شوند که فاکتور خوبی برای تمایز[1] نواحی سکوت و غیر سکوت از هم باشند. از …

استخراج ویژگی تشخیص گفتار از غیرگفتار ادامه »

پیش پردازش تشخیص گفتار از غیرگفتار

در این مرحله اعمال پنجره، فیلتر کردن اطلاعات و … انجام می‌شود. برای بررسی سیگنال، ابتدا سیگنال قاب- بندی[1] می‌شود. در اکثر الگوریتم‌های پردازش گفتار برای کمترکردن تاثیر لبه‌ها در طیف، از پنجره‌های همینگ یا هنینگ بجای پنجره مستطیلی و بطور هم پوشان استفاده می‌شود. شکل (2-2) نمایش یک پنجره همینگ در حوزه زمان می‌باشد. …

پیش پردازش تشخیص گفتار از غیرگفتار ادامه »

تشخیص گفتار از نواحی غیر گفتاری

سیگنال گفتار از دو ناحیه سکوت و غیرسکوت تشکیل می‌شود. آشکارسازی گفتار در حضور وقایع آکوستیکی غیرگفتاری و نویزهای زمینه، تشخیص گفتار از غیر گفتار نامیده می‌شود و با نام‌های[1]VAD، [2]PDT و یا EDT[3] بکار می‌رود. این عمل یکی از اجزاء مهم در برخی از کاربردهای پردازش گفتار نظیر تشخیص گفتار[4]، فشرده سازی اطلاعات گفتار[5]، …

تشخیص گفتار از نواحی غیر گفتاری ادامه »

روش‌های بخش بندی و خوشه بندی گویندگان

تاکنون روش‌های مختلفی برای بخش بندی و خوشه بندی گویندگان در یک جریان صوتی پیشنهاد شده است. روش‌های بکارگرفته شده را میتوان در سه دسته طبقه بندی نمود: روش‌های بر اساس فاصله[1] [7][11] روش‌های بر اساس مدل[2] [12-14] روش‌های هیبرید یا ترکیبی[3] [15-17] 1-3-1-روش بر اساس فاصله در این روش بخش بندی گویندگان به دو …

روش‌های بخش بندی و خوشه بندی گویندگان ادامه »

مراحل مختلف کاری سیستم‌های بازشناسی گوینده

بطور کلی مراحل مختلف یک سیستم بازشناسی گوینده، بصورت زیر خلاصه می‌گردد: 1-قطعه بندی آکوستیکی[1] 2-تشخیص گفتار از غیر گفتار[2] 3-تشخیص جنسیت گوینده 4-تشخیص تغییر گوینده 5-جمع زدن گوینده‌های مشابه این سیستم دارای بلوک‌های کاری مستقل از هم می‌باشد که هر بلوک ورودی خود را از خروجی بلوک قبلی دریافت می‌کند و ورودی لازم برای …

مراحل مختلف کاری سیستم‌های بازشناسی گوینده ادامه »

نرم افزار شبیه سازی و مدل روبات

شبیه سازی نرم افزار شبیه ساز که اصطلاحا به آن سرور شبیه سازی می‌گویند در حقیقت مسئول شبیه سازی تمامی‌عوامل دخیل در یک مسابقه فوتبال واقعی مانند وزن توپ، وزن بازیکنان، شرایط محیطی مانند وزش باد و… است. این نرم افزار مسئول شبیه سازی یک محیط زمان حقیقی و خطادار است به نحوی که دو …

نرم افزار شبیه سازی و مدل روبات ادامه »

روبوکاپ ، انگیزه‌ها و اهداف

روبوکاپ عنوان مسابقاتی درزمینه دانش روباتیک وهوش مصنوعی است که بصورت سالیانه توسط فدراسیون بین‌المللی روبوکاپ[1] برگزار می‌شود. روبوکاپ بزرگترین اقدام بشر در جهت عملیاتی شدن تحقیقات در حوزه هوش مصنوعی و روباتیک است. این مسابقات با فراهم آوردن چارچوب‌های مشخص و استاندارد، زمینه مناسبی جهت طراحی، پیاده سازی و ارتقای الگوریتم‌های هوش مصنوعی فراهم …

روبوکاپ ، انگیزه‌ها و اهداف ادامه »

روبات­های انسان نما

از میان تقسیم بندی­های گوناگون ارائه شده در حیطه روباتیک، یکی از پرکاربردترین و مهمترین روبات­ها، روبات انسان­نما می­باشد که از نظر تقسیم­بندی در دسته روبات‌های پادار دوپا قرار می­گیرد. این روبات­ها یکی از جذاب­ترین و در عین حال پیچیده­ترین حوزه­های تحقیق در علوم روباتیک هستند [1-3]. درجه آزادی[2] بالا، دینامیک پیچیده و مسائل تعادلی …

روبات­های انسان نما ادامه »