فیلم آموزشی فارسی نرم افزار آنالیز داده‌های کیفی MAXQDA

MAXQDA یک نرم افزارحرفه ای برای آنالیز داده‌های مختلط و کیفی می‌باشد.شما با این نرم افزار می‌توانید انواع مختلفی از داده‌های غیرساختاری مانند مصاحبه، مقالات ، فیلم ، مطالب شبکه‌های اجتماعی مثل twitter را آنالیز کنید. از MAXQDA برای مدیریت تمام پروژه‌ها می‌توانید استفاده کنید. داده‌ها را از محاصبه‌ها ، گروه‌ها ، مطالب آنلاین، صفحات …

فیلم آموزشی فارسی نرم افزار آنالیز داده‌های کیفی MAXQDA ادامه »