کد متلب و فایل word پایان نامه بررسی سطح مقطع پراکندگی و جذب سلول‌های خورشیدی با استفاده از نانو ذرات نقره

کد متلب و فایل word پایان نامه بررسی سطح مقطع پراکندگی و جذب سلول‌های خورشیدی با استفاده از نانو ذرات نقره چکیده افزایش بازدهی سلول¬های خورشیدی یکی از موضوعاتی است که در سال¬های اخیر مورد توجه محققان بوده است. سلول¬های خورشیدی پلاسمونی که در سال¬های اخیر مطرح شده¬اند، نسل جدیدی هستند که می¬توانند جایگزین سلول¬های …

کد متلب و فایل word پایان نامه بررسی سطح مقطع پراکندگی و جذب سلول‌های خورشیدی با استفاده از نانو ذرات نقره ادامه »