کد متلب و فایل word پایان نامه زمانبندي ماشين‌هاي مجازي متمرکز به کمک تحليل تداخل بارهاي کاري

چکيده امروزه فناوري مجازي­سازي به دلیل مزایای قابل توجهی مانند بهبود بهره‌وری منابع و کاهش مصرف انرژی، ابزاري بسيار مهم در طراحي مراکز داده بزرگ است. با وجود مزاياي فراوان، اين فناوري در بسياري از موارد کارايي مناسبي را از نظر نحوه‏ي زمان‏بندي ماشين‌هاي مجازي فراهم نمي­کند. تداخل انواع بارکاري مربوط به برنامه­هاي کاربردي باعث …

کد متلب و فایل word پایان نامه زمانبندي ماشين‌هاي مجازي متمرکز به کمک تحليل تداخل بارهاي کاري ادامه »