خودآموز شبيه سازی با HSpice

در اين خود‌آموز نحوه شروع يک پروژه شبيه‌سازی در نرم‌افزار HSpice، توليد شکل موج‌های خروجی و نيز روش ترکيب شکل موج‌ها از چندين مدار شرح داده می‌شود. لينک دانلود فايل آموزشی HSPICE دانلود برنامه‌های فايل appendix   مقدمه ……………………………………………………………………… 2 بخش اول- شبيه سازي………………………………………………………… 3 معرفي نرم افزار و بخش‌هاي مختلف آن……………………………………… 3 4 ……………………………HSpice شروع يك …

خودآموز شبيه سازی با HSpice ادامه »