تبدیل فوریه در متلب matlab

مانطور که می‌دانید مهمترین ویژگی در ادای هر حرف فرکانس‌های تشکیل دهنده آن حرف می‌باشد. به عنوان مثال سه فرکانس اصلی حرف ” آ ” فرکانس‌های 750 ، 1150 و 2400 هرتر بوده و همین فرکانس‌های برای حرف ” او ” 400 ، 1150 و 2300 هرتز می‌باشند. بنابراین آنچه باعث تفکیک دو حرف ” …

تبدیل فوریه در متلب matlab ادامه »