دسته‌ها
آموزش

بازی های تصادفی game theory

یک فایل در مورد بازی تصادفی تهیه شده است که می توانید در ادامه دانلود کنید. بازی‌های‌تصادفی تعمیم فرآیندهای تصادفی مارکوف به‌حالت چندعامله بوده و می توانند به عنوان چارچوبی مناسب برای بررسی و تحقیقات یادگیری چند عامله استفاده شوند. این بازی ها توسعه‌ای از بازی‌های‌ ماتریسی‌با‌چندین‌حالت بوده و به آنها بازیهای مارکوفی نیز گویند. […]

دسته‌ها
آموزش MATLAB متلب شبکه آدلاین شبکه های عصبی

نکاتی در مورد مجموعه کدهای LIBSVM

ماشین بردار پشتیبان یک دسته بندی کننده باینری می باشد ، به عبارت دیگر تنها می تواند تنها دو کلاس را از هم دسته بندی کند اما LIBSVM حالت چندكلاسه را نيز پشتيباني مي كند، بنابراين از نظر ميزان دشواري انجام پروژه، تفاوتي بين مسائل دو كلاسه و چند كلاسه وجود دارد. تنها تفاوت اين […]

دسته‌ها
آموزش دانلود

دانلود مقالات کنفرانس مهندسی پزشکی 2

شبيه سازي ديناميك حاكم بر ميكرو- نانو منيپوليشن با استفاده از مدهاي حركتي به منظور بررسي هاي بيولوژيكي ديناميک حاکم بر منيپوليشن در ابتدا با استفاده از دياگرام جسم آزاد کانتيليور به مدلی دست می يابيم که ديناميک حاکم بر کانتيليور را بيان می کند و از حل اين معادلات نمودار ديناميکی نيرو- زمان بدست می […]