فیلم آموزش فارسی ANSYS

ANSYS, Inc. یک نرم افزار مهندسی که در جنوب pitteburg در پنسیولینا آمریکا توسعه داده شده است. ANSYS نرم افزارهای مهندسی با قابلیت‌های فراوانی را تولید می‌کنند . برخی از این قابلیت‌ها شامل آنالیز المان محدود، آنالیز ساختاری ، دینامیک سیال محاسباتی ، روشهای صریح و غیرضمنی  و انتاقل گرما می‌باشد. ANSYS یک پکیج نرم …

فیلم آموزش فارسی ANSYS ادامه »