فیلم آموزش فارسی پمپ ها

پمپ یک وسیله ای است که سیال (مایع یا گاز) را با عملیات مکانیکی منتقل می کند. پمپ ها بر حسب روشی که برای حرکت مایع استفاده می کنند به سه دسته تقسیم می شوند : direct lift و جابجایی , گراویتی . لینک دانلود پمپ ها بر اساس مکانیسمی کار می کنند و انرژی …

فیلم آموزش فارسی پمپ ها ادامه »