فيلم آموزشي رپيدماينر rapidminer

رپیدماینر یک نرم افزار داده کاوی است که توسط کمپانی به همین اسم تولید شده است. این نرم افزار در یادگیری ماشین و داده کاوی و متن کاوی و آنالیز پیش بینی و آنالیز تجارت استفاده می‌شود. این نرم افزار هم در محیط‌های صنعتی و هم دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گفته می‌شود این نرم …

فيلم آموزشي رپيدماينر rapidminer ادامه »