فیلم آموزش فارسی LISREL

فیلم آموزش فارسی نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری LISREL نرم افزار LISREL در مدلسازی معادلات ساختاری ، مدلسازی معادلات ساختاری چند سطحی و مدلسازی خطی و غیرخطی چندسطحی و مدلسازی بازگشتی مرسوم و مدلسازی خطی عمومی‌استفاده می‌شود. این نرم افزار می‌تواند با PRELIS و MULTILEV و CATFIRM و CONFIRM و SURVEYGLIM ارتباط برقرار کند. PRELIS …

فیلم آموزش فارسی LISREL ادامه »